The Blunders family will ruin anyone’s pool party with their horrible manners! OMG! They don’t even set the table the right way!! GET ROLF: • BUY US A BEER: • WATCH ALL THE FOOTAGE/WATCH LIVE: • ALL B&BG EPISODES: • MONTHLY SCHEDULE: • TWITTER: • FACEBOOK: • AARON FB: •Continue Reading

Bài hát Trái tim bên lề – Bằng Kiều ————————————————— Em đã biết bao ngày bên em Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em Nhưng em vẫn ngây thơ nên không biết tình anh Thầm yêu em nên tim đau rã rời. Anh đã thấy bao người yêuContinue Reading