Trò hỏi: Ý nghĩa hoa Ưu đàm?

Thầy trả lời:
Chữ Hoa Ưu Đàm.
– Hoa là cái bông.
– Ưu là mình thấy sâu ở trong cái ruột của nó, gọi là cái Ưu Việt của nó.
– Đàm từ cái Ưu việt phát ra tiếng nói của nó.

Vì cái chữ Đàm này Ông Ma Ha Ca Diếp mới phát ra được 40 câu kệ. Gọi là Hoa Ưu Đàm, được gọi là Hoa Sen. Mà Hoa Sen của Ông Phật đưa lên, chứ không phải Hoa Sen trồng ở dưới hồ.

Một ngàn hai trăm năm chục người, duy nhất chỉ có Ông Ma Ha Ca Diếp thấy được cái Hoa Ưu Đàm này thôi. Vì thế mà Đức Phật mới nói cái hoa này là:

Ta có chánh pháp nhãn tạng. Chỉ có cái hoa sen Ông Phât đưa lên gọi là Hoa Ưu Đàm.

Còn tất cả các hoa mình thấy là không phải.

Mình thấy đâu có ngộ đạo đâu mà phải.

– Thứ nhất cái Hoa do Ông Thích Ca đưa lên

– Hai là cái Hoa do Ông A Di Đà đưa lên.

Hai cái Hoa này được xếp là Hoa Ưu Đàm. Còn tất cả các hoa kia nó cũng hoa sen nhưng mà không được xếp. Người ta nghe biết hoa sen chứ đâu có biết cái gì.

CHUẨN HÓA – Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 01/09/2019

trích câu 35, CHUẨN HÓA – Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 01/09/2019

Nguồn: https://inst-wd.com/

Xem thêm bài viết khác: https://inst-wd.com/giai-tri/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here