#fukice #zuu #alistar Intro mình cover lại của Kim Riven[US] hầy… Cạn ý tưởng đây mà ! music: Barnyard Game Soundtrack – Whack-a-Rac Mini Game / Party ________________________________________________ LIÊN HỆ : ▶DISCORD: ▶ FACEBOOK: (Phúc Quang) ▶ FANPAGE : ▶ Gmail: phucepu25@gmail.com ▶ Instagram: ▶ Donate : ________________________________________________ © BảnContinue Reading